Elektromotory 1N4 a 1AN5 355

Asynchrónne elektromotory s kotvou nakrátko na vysoké napätie dostupné skladom.

2 pólové:
Elektromotor 1AN5 355 Lk-2 , 160kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 L-2 , 200kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 X2 , 250kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 Y2 , 315kW – skladem

4 pólové:
Elektromotor 1AN5 355 Lk-4 , 160kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 L-4 , 200kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 X4 , 250kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 Y4 , 315kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 Z4 , 400kW – skladem

6 pólové:
Elektromotor 1AN5 355 L-6 , 160kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 X-6 , 200kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 Y-6 , 250kW – skladem
Elektromotor 1AN5 355 Z-6 , 315kW – skladem

8 pólové:
Elektromotor 1AN5 355 Y-8 , 160kW
Elektromotor 1AN5 355 Z-8 , 200kW