Manažment kvality a certifikáty

VYBO Electric je moderní High-tech společnost, která věnuje velkou pozornost kvalitě, životnímu prostředí, bezpečnosti a přesnosti a efektivnosti práce ve výrobě a dává také velký důraz na úsporu energie. I proto je držitelem mnoha certifikátů a systémů kontroly kvality.

Naší hlavní prioritou je kontrola kvality.

Základní certifikáty zahrnují:

ISO9001

Norma ISO 9001 Systém řízení kvality je celosvětově nejoblíbenějším standardem zvyšování kvality VYBO Electric ISO17025

ISO14001

Účelem systémů environmentálního managementu ISO 14001 je předcházet negativním environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb na organizaci a plánovat jejich snižování.
společnosť VYBO Electric

OHSAS18001

Norma ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je nová norma a první mezinárodní norma, která stanoví požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
OHSAS18001 VYBO Electric

ISO50001

Systémy řízení energie pomáhají organizacím šetřit peníze, šetřit zdroje a předcházet klimatickým změnám. ISO 50001 povzbuzuje organizace ve všech odvětvích, aby efektivněji využívaly energii prostřednictvím rozvoje systému řízení energie. Mezinárodní norma ISO 50001: 2011 specifikuje požadavky na výstavbu, údržbu a zdokonalování systému řízení energie. Jeho cílem je umožnit organizacím systematicky usilovat o dosažení trvalého zlepšení v oblasti energetické účinnosti, využívání energie a její spotřeby.
VYBO Electric ISO5000,117025
VYBO Electric kvalitní elektromotory

Comments are closed.