NN elektromotory MEZ Drásov

Porovnání třífázových asynchronních motorů

Kroužkový elektromotor

Takový typ elektromotoru je určen pro případy, kde je velký záběrový proud nepřípustný. Jeho rotorové drážky uchovávají třífázové vinutí natrvalo spojeny do hvězdy (do trojúhelníku pouze ve výjimečných případech). Každá fáze je připojena na 3 vodivé kroužky, které jsou spojeny se svorkami svorkovnice rotoru uhlíkovými kartáči. Díky otáčení elektromagnetického pole indukovaného statorem se otáčí rotor a vytváří tak mechanickou energii.
 

Elektromotor s kotvou nakrátko

Konstrukce statoru elektromotoru s kotvou nakrátko je stejná jako u kroužkových motorů. Rozdíl však najdeme u provedení rotorového vinutí. Vinutí sestává z tyčí (hliníkové, měděné nebo bronzové), které vypínají jeho drážky a na čele rotoru se nacházejí kruhy vyrobeny z téhož materiálu, které jsou spojeny nakrátko. Nazývají se také kotva.
krúžkový motor a motor s kotvou nakrátko